jump to navigation

Nasrani – Al Qur’an December 25, 2010

Posted by merenung in Jum'at, Sampaikan, Serba-serbi, Umum.
Tags:
trackback

Beberapa surat dan ayat dalam Qur’an yang turun mengisahkan kaum Nasrani, diantaranya adalah Surah Maryam, Surah Ar Ruum dan Surah Al Buruuj; (mencoba men-sari-kan dari Tafsir Al Mishbah)

  • Surah ke 19, Maryam (Maryam)

Surah yang turun sekitar tahun ke-empat masa kenabian ini, selain diberi nama Surah Maryam, isinya jelas-jelas suatu pembelaan ALLAH SWT kepada Maryam (ibu yang mengandung Nabi Isaa AS) atas tuduhan-tuduhan buruk orang-orang Yahudi.

19.16. Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Qur’an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur,

19.17. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.

19.18. Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa”.

19.19. Ia (jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”.

19.20. Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!”

19.21. Jibril berkata: “Demikianlah”. Tuhanmu berfirman: “Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”.

Menjelaskan sedikit proses kelahiran yang terjadi pada malam cerah (bukan musim dingin), dikesankan dari adanya penggembala di malam hari. Dan menyuruh Maryam untuk diam (tidak berkata-kata) untuk menjelaskan keberadaan Putra-nya, Isaa AS.

19.22. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

19.23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: “Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan”.

19.24. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: “Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.

19.25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu,

19.26. maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini”.

Beberapa ayat tentang Nabi Isaa AS, di dalam Surah Maryam, yang berbicara saat kecil masih didalam gendongan, membela Ibundanya yang dilarang berbicara;

19.29. maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: “Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?”

19.30. Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi,

19.31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;

19.32. dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.

19.33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”

19.34. Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.

19.35. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah ia.

19.36. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

  • Surah ke 30, Ar Ruum (Bangsa Romawi)

Kisah tentang kekalahan Byzantium (Nasrani) dari bangsa Persia penyembah api, yang dilanjutkan dengan janji dan bukti kemenangan kaum Nasrani atas kehendak ALLAH SWT.

30.1. Alif Laam Miim

30.2. Telah dikalahkan bangsa Rumawi ,

30.3. di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang

30.4. dalam beberapa tahun lagi . Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman,

30.5. Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang.

30.6. (Sebagai) janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjiNya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

30.7. Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.

  • Surah ke 85, Al Buruuj (Gugusan Bintang)

Kisah tentang penyiksaan sekelompok kaum yang beriman Nasrani yang hidup di wilayah Najran, suatu lembah di perbatasan Saudi Arabia dan Yaman. Kaum yang beriman ini disiksa dengan cara melemparkan ke dalam kobaran api didalam parit. Nabi Muhammad SAW melarang penyiksaan dengan api, Beliau SAW bersabda; “Tiada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api.”

Demikian bunyi Surah Al Buruuj 1 – 9 (dari 22 ayat)

85.1. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,

85.2. dan hari yang dijanjikan,

85.3. dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.

85.4. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit ,

85.5. yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,

85.6. ketika mereka duduk di sekitarnya,

85.7. sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

85.8. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mu’min itu melainkan karena orang-orang mu’min itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,

85.9. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: